Документ 1310-14, редакцiя вiд 17.12.1999 (1 сторiнка)
Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 22.01.04 09:29 ]


              
Герб України
          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

     Про строк введення в дію підпункту "б" пункту 1
    статті 26 Закону України "Про зайнятість населення"

   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 3, ст. 22 )


   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

   1. На часткову зміну абзацу другого пункту 1 розділу II
"Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про зайнятість населення" ( 665/97-ВР )  (Відомості
Верховної Ради України, 1998 р., N 11-12, ст. 44) установити, що
підпункт "б" пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ) вводиться в дію з 1 січня 2001 року.

   2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про
строк введення в дію підпункту "б" пункту 1 статті 26 Закону
України "Про зайнятість населення" ( 295-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., N 1, ст. 6).

   3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


 Президент України                Л.КУЧМА

 м. Київ, 17 грудня 1999 року
     N 1310-XIV

Публiкацiї документа:
•  Голос України  вiд 05.01.2000
•  Урядовий кур'єр  вiд 05.01.2000
•  Офіційний вісник України  N 1, стор. 27, стаття 4  вiд 21.01.2000
•  Відомості Верховної Ради України  N 3, стаття 22  вiд 21.01.2000

Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 2004 [ друкувати ]