Документ z0608-01, редакцiя вiд 19.07.2001 (1 сторiнка)
Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 22.01.04 10:22 ]


              
Герб України
    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

 N 293 від 10.07.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 липня 2001 р.
                   за N 608/5799


        Про внесення змін до Порядку надання
        роботодавцю  дотації на створення
        додаткових  робочих  місць   для
          працевлаштування безробітних


   Відповідно до  Закону  України  "Про  загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
та з метою вдосконалення Порядку надання роботодавцю дотації на
створення  додаткових  робочих  місць  для  працевлаштування
безробітних Н А К А З У Ю:

   Пункт 7 Порядку надання роботодавцю дотації на створення
додаткових  робочих  місць  для працевлаштування безробітних,
затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 10.01.2001 N 1 ( z0075-01 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.01.2001 за N 75/5266, викласти в
новій редакції:
   "7. Дотація надається щомісячно протягом року в розмірі
фактичних витрат на заробітну плату прийнятих за направленням
державної служби зайнятості осіб, але не вище за середній рівень
заробітної плати в галузях національної економіки відповідної
області за минулий місяць.
   Ці витрати включають установлену їм тарифну ставку (посадовий
оклад) з відповідними надбавками та доплатами, передбаченими
чинним  законодавством,  та  нарахуванням  внесків  до Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття, Пенсійного фонду України, Фонду соціального
страхування від нещасних випадків та професійних захворювань
України і до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності.
   Дотація надається  за умови, що трудовий договір з цим
працівником не буде розірвано у зв'язку із скороченням чисельності
або штату працівників протягом двох років".

 Міністр                         І.Сахань

Публiкацiї документа:
•  Офіційний вісник України  N 30, стор. 95, стаття 1376  вiд 10.08.2001

Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 2004 [ друкувати ]