Документ z0808-01, редакцiя вiд 11.09.2001 (1 сторiнка)
Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 22.01.04 10:41 ]


              
Герб України
    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

 N 355 від 27.08.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 вересня 2001 р.
                   за N 808/5999


    Про внесення змін та доповнень до Порядку надання
   матеріальної допомоги у період професійної підготовки,
   перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного


   На підставі Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування України на випадок безробіття" ( 1533-14 ) і
з  метою  впровадження практики застосування Порядку надання
матеріальної  допомоги  у  період  професійної  підготовки,
перепідготовки або   підвищення   кваліфікації  безробітного
( z0916-00  ),  за  погодженням  із  правлінням  Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття, Н А К А З У Ю:

   Внести зміни та доповнення до Порядку надання матеріальної
допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або
підвищення кваліфікації  безробітного,  затвердженого  наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада
2000 р. N 308 ( z0916-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 14 грудня 2000 р. за N 916/5137 (додається).

 Міністр                         І.Сахань

 "Погоджено"
 правління Фонду загальнообов'язкового державного
 соціального страхування України на випадок безробіття
 (постанова від 31.07.2001 р. N 51)

                   Затверджено
                   Наказ Міністерства праці та
                   соціальної політики України
                   27.08.2001 N 355

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 вересня 2001 р.
                   за N 808/5999

            Зміни та доповнення,
   що вносяться до Порядку надання матеріальної допомоги
    у період професійної підготовки, перепідготовки або
    підвищення кваліфікації безробітного ( z0916-00 )

   У пункті 26:
   а) в абзаці першому:
   після слова "розташоване" додати слова "не в населеному
пункті" та вилучити слова "в радіусі 50 км від населеного пункту";
   б) абзац другий викласти в такій редакції:
   "При відсутності квитків допускається оплата  проїзду  в
транспорті загального користування за тарифами, що підтверджуються
відповідними довідками  транспортних  підприємств,  згідно  з
відміткою про прибуття громадянина до навчального закладу та
вибуття до місця проживання. Маршрутний лист в кінці місяця разом
з  табелем  відвідування  подається  до регіонального центру
зайнятості";
   в) доповнити пункт абзацом третім такого змісту:
   "Безробітним, у яких закінчився термін отримання будь-якого
виду забезпечення згідно із Законами України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ) та "Про  загальнообов'язкове  державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) і які
проходять професійне навчання за направленням державної служби
зайнятості,  проводити оплату фактичних витрат на проїзд до
навчального закладу і у зворотному напряму в міському транспорті
загального   користування   (крім   таксі)   із   Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття на підставі маршрутного листа".

 Директор Департаменту
 політики державного
 соціального страхування
 Міністерства праці та
 соціальної політики України             О.П.Скрипник

( Виправлення внесені згідно з додатковою інформацією "Офіційного
вісника України" N 39, 2001 р. )

Публiкацiї документа:
•  Офіційний вісник України  N 37, стор. 231, стаття 1717  вiд 28.09.2001

Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 2004 [ друкувати ]