Документ z0395-02, редакцiя вiд 24.04.2002 (1 сторiнка)
Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 22.01.04 10:40 ]


              
Герб України
    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

 N 186 від 08.04.2002         Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   24 квітня 2002 р.
                   за N 395/6683


     Про внесення змін і доповнень до Порядку надання
     роботодавцю  дотації на створення додаткових
     робочих місць для працевлаштування безробітних


   Відповідно до  Закону  України  "Про  загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
та з метою вдосконалення Порядку надання роботодавцю дотації на
створення  додаткових  робочих  місць  для  працевлаштування
безробітних Н А К А З У Ю:

   Унести до Порядку надання роботодавцю дотації на створення
додаткових робочих місць  для  працевлаштування  безробітних,
затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 10.01.2001 N 1 (  z0075-01  ),  зареєстрованого
Міністерством юстиції України 26.01.2001 за N 75/5266 (із змінами,
унесеними наказом Міністерства праці та соціальної  політики
України від  10.07.2001  N 293 ( z0608-01 ), зареєстрованим
Міністерством юстиції України 19.07.2001 за N 608/5799), зміни і
доповнення згідно з додатком.

 Міністр                     І.Сахань

 Погоджено:
 правління Фонду загальнообов'язкового
 державного соціального страхування
 України на випадок безробіття
 (постанова від 14.02.2002 N 89)

                   Затверджено
                   Наказ Міністерства праці та
                   соціальної політики України
                   08.04.2002 N 186

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 квітня 2002 р.
                   за N 395/6683

            Зміни і доповнення
      до Порядку надання роботодавцю дотації на
       створення додаткових робочих місць для
      працевлаштування безробітних ( z0075-01 )

   1. У пункті 3:
   а) абзац другий викласти в такій редакції:
   "Дотація - це кошти Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття (далі -
Фонд)  для  покриття  витрат  на  заробітну  плату  осіб,
працевлаштованих за направленням державної служби зайнятості,
надані роботодавцю, що створює додаткові робочі  місця  для
працевлаштування безробітних";
   б) в абзаці третьому цифри "12" замінити цифрою "6".

   2. Абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:
   "4. Дотація надається роботодавцю за умови працевлаштування
на строк понад два роки безробітних, які перебували на обліку в
державній службі зайнятості як безробітні не менше 6 місяців, а
нижчезазначених категорії безробітних, які  направляються  на
дотаційні робочі місця у першу чергу, - не менше 3 місяців за
направленням державної служби зайнятості".

   3. Пункт 6 викласти в такій редакції:
   "6. Дотація не надається роботодавцям, які не зареєстровані
як платники внесків на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування  на  випадок безробіття, мають заборгованість за
страховими внесками на  дату  звернення  та  якщо  до  них
застосовувалися фінансові санкції за порушення норм Закону України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" (  1533-14  ) та Закону України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ) протягом 6 місяців, що передували місяцю
розгляду питання про надання дотації".

   4. Абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:
   "Ці витрати включають основну та додаткову заробітну плату,
визначену відповідно до першої та другої частин статті 2 Закону
України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), та суми страхових
внесків (збору), що сплачують роботодавці відповідно до Закону
України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового
державного соціального страхування" ( 2213-14 ), Закону України
"Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 2272-14 ) та
Закону  України  "Про збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 400/97-ВР ).

   5. Пункти 10 та 11 викласти в такій редакції:
   "10. Розгляд питання про можливість надання  роботодавцю
дотацій здійснюється комісією, створення якої ініціює робочий
орган виконавчої дирекції Фонду, у складі представників виконавчої
дирекції Фонду, районних та міських державних адміністрацій,
громадських організацій роботодавців, професійних спілок, (за
згодою), на підставі:
   1) письмової  згоди  роботодавця  на  направленні  на
працевлаштування з наданням дотації роботодавцю для прийняття на
роботу на відповідне робоче місце безробітного за направленням
служби зайнятості з умовою надання дотації. Зразок направлення на
працевлаштування з наданням дотації роботодавцю додається (додаток
1);
   2) довідки роботодавця  про  відсутність  скорочення  на
підприємстві протягом останніх 6 місяців чисельності (штату)
працівників  за  професією   (спеціальністю),   на   яку
працевлаштовується безробітний, підтвердженої центром зайнятості;
   3) відомостей центру зайнятості про реєстрацію роботодавця як
платника  внесків  на  загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття, про відсутність заборгованості
щодо їх сплати на дату звернення та відсутність застосування до
роботодавця протягом останніх 6 місяців фінансових санкцій за
порушення норм Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) та Закону
України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ).
   11. Рішення про надання роботодавцю дотації з урахуванням
висновків комісії, які мають рекомендаційний характер, приймається
директорами районних, міськрайонних, міських і районних у містах
центрів зайнятості, які є робочими органами виконавчої дирекції
Фонду, за місцем реєстрації роботодавця як платника внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття (далі - центри зайнятості)".

 Директор департаменту політики
 державного соціального страхування
 Міністерства праці та соціальної
 політики України                О.Скрипник

Публiкацiї документа:
•  Офіційний вісник України  N 18, стор. 296, стаття 956  вiд 17.05.2002

Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 2004 [ друкувати ]