Документ z0747-02, редакцiя вiд 11.09.2002 (1 сторiнка)
Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 22.01.04 10:39 ]


              
Герб України
    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

 N 414/482 від 28.08.2002       Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   11 вересня 2002 р.
                   за N 747/7035


         Про внесення змін до Положення
    про порядок надання Фондом загально-обов'язкового
      державного соціального страхування України
      на випадок безробіття послуг з професійної
   підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації


   На підставі Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) і з метою
удосконалення практики застосування Положення про порядок надання
Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки,
перепідготовки  або  підвищення  кваліфікації  ( z0345-01 ),
Н А К А З У Є М О:

   Унести зміни  до  Положення  про порядок надання Фондом
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на  випадок  безробіття  послуг  з  професійної  підготовки,
перепідготовки або підвищення кваліфікації, затвердженого спільним
наказом Мінпраці  та  Міносвіти  від  13.02.2001  N  53/59
( z0345-01 )  і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.04.2001 за N 345/5536 (додаються).

 Міністр праці та соціальної
 політики України                     І.Сахань

 Міністр освіти і науки України             В.Кремень

 ПОГОДЖЕНО:
 правління Фонду загальнообов'язкового
 державного соціального страхування
 України на випадок безробіття
 (постанова від 09.07.2002 N 118)

 Голова                         В.Пожидаєв

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства праці та
                   соціальної політики України
                   та Міністерства освіти і
                   науки України
                   28.08.2002 N 414/482

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 вересня 2002 р.
                   за N 747/7035

               ЗМІНИ
 до Положення про порядок надання Фондом загальнообов'язкового
      державного соціального страхування України
   на випадок безробіття послуг з професійної підготовки,
   перепідготовки або підвищення кваліфікації ( z0345-01 )

   У пункті 3.11 останнє речення викласти в такій редакції:
"Виробниче навчання проводиться в групах із чисельністю 10 - 15
чол., а з професій з художніх промислів та ремесел, закрійників,
перукарів вищої кваліфікації - 6-8 чол.".

   Пункт 3.15 після слова "безробітних" доповнити словами "з
вищою освітою та".

   У пункті 3.18:
   після слів "підвищення кваліфікації" доповнити пункт словами
"(крім стажування, що здійснюється індивідуально)";
   друге речення викласти в такій редакції: "Наповнення груп при
перепідготовці - 20-30 чол., при підвищенні кваліфікації - 15-25
чол.".

 Начальник відділу
 організації та методичного забезпечення
 профорієнтаційної роботи та профнавчання         Л.Яневич

Публiкацiї документа:
•  Офіційний вісник України  N 37, стор. 284, стаття 1765  вiд 27.09.2002

Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 2004 [ друкувати ]