Документ z0748-02, редакцiя вiд 11.09.2002 (1 сторiнка)
Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 22.01.04 10:31 ]


              
Герб України
    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

 N 415 від 28.08.2002         Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   11 вересня 2002 р.
                   за N 748/7036


          Про внесення змін до Порядку
       надання матеріальної допомоги у період
       професійної підготовки, перепідготовки
       або підвищення кваліфікації безробітного


   На підставі Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) і з метою
вдосконалення Порядку надання матеріальної допомоги у період
професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації
безробітного ( z0916-00 ) Н А К А З У Ю:

   Унести зміни до Порядку надання матеріальної допомоги у
період  професійної підготовки, перепідготовки або підвищення
кваліфікації безробітного, затвердженого наказом  Міністерства
праці та  соціальної  політики України від 20.11.2000 N 308
( z0916-00 ),  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
14.12.2000  за  N  916/5137,  із змінами, внесеними наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 27.08.2001
N 355 ( z0808-01 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
11.09.2001 за N 808/5999 (додаються).

 Міністр                         І.Сахань

 ПОГОДЖЕНО:
 правління Фонду
 загальнообов'язкового державного
 соціального страхування України
 на випадок безробіття
 (постанова від 09.07.2002 N 117)

 Голова                         В.Пожидаєв

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства праці та
                   соціальної політики України
                   28.08.2002 N 415

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 вересня 2002 р.
                   за N 748/7036

               ЗМІНИ
    до Порядку надання матеріальної допомоги у період
      професійної підготовки, перепідготовки або
    підвищення кваліфікації безробітного ( z0916-00 )

   1) Абзац другий пункту 16 Порядку після слова "дідусів"
доповнити словами "відвідування лікарні, судових та правоохоронних
органів, райвійськоматів, інших державних установ".

   2) В абзаці другому пункту 27:
   перше речення абзацу після слів "поселення у" доповнити
словами "пансіонатах, будинках відпочинку, готелях та";
   друге речення після слів "зайнятості з" доповнити словами
"юридичними та".

 Директор департаменту політики
 державного соціального страхування
 Міністерства праці та соціальної
 політики України                   О.П.Скрипник

Публiкацiї документа:
•  Офіційний вісник України  N 37, стор. 221, стаття 1758  вiд 27.09.2002

Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 2004 [ друкувати ]