Документ z0442-03, редакцiя вiд 05.06.2003 (1 сторiнка)
Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 22.01.04 10:18 ]


              
Герб України
    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

            20.05.2003 N 136

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 червня 2003 р.
                   за N 442/7763


        Про внесення змін до Порядку надання
      роботодавцю дотації на створення додаткових
     робочих місць для працевлаштування безробітних


   На  виконання доручення Кабінету Міністрів України від
14 квітня 2003 р. N 21154, з метою підвищення соціального захисту
безробітних Н А К А З У Ю:

   Доповнити пункт 4 Порядку надання роботодавцю дотації на
створення  додаткових  робочих  місць  для  працевлаштування
безробітних,  затвердженого  наказом  Міністерства  праці  та
соціальної політики України від 10.01.2001 N 1 ( z0075-01 ) і
зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 26.01.2001 за
N 75/5266, із змінами і доповненнями, після абзацу сьомого новим
абзацом восьмим такого змісту:
   "осіб, які входять до складу сім'ї, де двоє і більше її
членів є безробітними (чоловік, дружина та неодружені діти, які
проживають разом з батьками)".
   У зв'язку з цим абзац восьмий вважати відповідно абзацом
дев'ятим.

 Міністр                         М.Папієв

 ПОГОДЖЕНО:

 Правління Фонду загальнообов'язкового
 державного соціального страхування
 України на випадок безробіття
 (Постанова 24.04.2003 N 194)

Публiкацiї документа:
•  Офіційний вісник України  N 24, стор. 281, стаття 1156  вiд 27.06.2003

Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 2004 [ друкувати ]